Preview Mode Links will not work in preview mode

Naturens Stemmer

Sep 26, 2019

Denne gang sidder jeg bag mikrofonen sammen med Birgit Due Pedersen, der bl.a. arbejder med at hjælpe stress- og depressionsramte med at bruge naturen, som et redskab til at håndtere den situation som de er i. 

Birgit og jeg har en snak om, hvordan naturen er en gave til at komme i kontakt med kroppen. Ved at lave...


Sep 9, 2019

Jeg er taget ud til Kalvebod Fælled for at mødes med Eskil Holten Haargaard, som er projektkoordinator på DareGenders naturbaserede mandegrupper.

Jeg havde sat Eskil i stævne, fordi jeg var nysgerrig efter at vide mere om ideen bag mandegrupperne, og jeg ville rigtig gerne høre mere om, hvad der sker, når en...


Sep 6, 2019

Denne gang har jeg sat mig bag ved mikrofonen sammen med Eva Zelander som har skrevet bogen: Mindfulness i naturen, vejen til større livsglæde og mindre stress.

Helt personligt synes jeg Eva har skrevet en meget vigtig og aktuel bog og jeg er meget begejstret for, at Eva med sin bog, har givet mindfulness i naturen et...